Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

rasta87
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viamyfuckingreality myfuckingreality
6786 7d39
Reposted fromlustzentrum lustzentrum
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viamyfuckingreality myfuckingreality
9784 4b05 500

Beach babe

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld
0900 42ee
Reposted fromlustzentrum lustzentrum
0835 c039 500
Reposted fromlustzentrum lustzentrum
0899 1210
Reposted fromlustzentrum lustzentrum

October 13 2017

7663 4726
Reposted fromlustzentrum lustzentrum
6334 d457 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
6546 fa1f
Reposted fromtayfun tayfun viaHallofSouls HallofSouls
2281 d30a
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaHallofSouls HallofSouls

fromfrombooks:

Wszystko kiedyś minie. Pamiętaj o tym. To, co dzisiaj wydaje się takie ogromne i przytłaczające, wkrótce stanie się nieistotne.

Coś o tobie i coś o mnie [Julie Buxbaum]

Reposted fromsoplica soplica
rasta87
6109 4442 500
Reposted frombeautifulgirl beautifulgirl viajerzjezy jerzjezy

October 10 2017

rasta87
6579 5035
Reposted frombingbangboom bingbangboom viaBoomGifs BoomGifs
rasta87
6584 1069 500
Reposted fromsavatage savatage
rasta87
Mothe-Chandeniers, France
Reposted fromgruetze gruetze viaabandoned abandoned
rasta87
6898 0597
The rewards of working out.
Reposted fromdoyleqbea doyleqbea

October 09 2017

rasta87
1256 bcbc 500
Reposted fromtrustworthy trustworthy viagreens greens
rasta87
Klucz do dobrego życia: jeśli nie masz zamiaru rozmawiać o czymś w ciągu ostatniej godziny swojego życia, nie czyń z tego głównej życiowej wartości.
— RICHARD CARLSON
Reposted frommhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl