Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

rasta87
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— H. Coben/Gdyby ludzie z zupy tworzyli związki/
Reposted fromspokodama spokodama
rasta87
Było we mnie jeszcze trochę dziecka, upartego w swojej nadziei, myślącego, że może mieć wszystko. (...) Że mogę być wszystkimi wersjami siebie naraz, schowanymi jedna w drugiej, i znaleźć kogoś, kto będzie chciał je wszystkie. Ale tak się myśli w dzieciństwie, zanim zdasz sobie sprawę, że każdy krok jest wyborem. Że aby coś zyskać, z czegoś trzeba zrezygnować. Że musisz ważyć swoje pragnienia, szeregować je według tego, na czym ci najbardziej zależy-a także ustalić, z czego jesteś gotowy dla nich zrezygnować.  
— Megan Miranda – Miasteczko kłamców
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
rasta87
1314 497c
Reposted fromhahaha-no hahaha-no
rasta87
Gdybyś był w połowie tak zabawny, za jakiego się uważasz, byłbyś dwa razy badziej zabawny, niż jesteś.
— Dorothea, "Miasto kości" Cassandra Clare
Reposted fromkrezka krezka

August 19 2017

5526 8e61
Reposted fromamatore amatore viaepi epi
3412 35d2 500
Reposted fromcensored-aggregator censored-aggregator viaepi epi
rasta87
4568 6751
rasta87
3654 d1fc
Reposted fromDavyJones DavyJones viafapchlupfap fapchlupfap
2770 56c6

sadece-hayal:

💖 ℒℴѵℯ • 💖

Reposted fromamatore amatore viamylove16 mylove16
rasta87
6940 2f14 500
Reposted fromwentyl wentyl

August 17 2017

rasta87
7576 772d
Reposted fromgreensky greensky viaorangeugarte orangeugarte
3645 1fa6 500
Reposted frompheebs pheebs viaepi epi
rasta87
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaepi epi

August 13 2017

rasta87
3771 aed2
Reposted fromhollowhd hollowhd viaepi epi
8843 81e0 500
Reposted fromsexxx sexxx
8842 48f0 500
Reposted fromsexxx sexxx
0635 e5bf 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaorangeugarte orangeugarte

When specs change again right before deadline


/* by Tomasz Mikulski */

rasta87
Reposted fromkaiee kaiee viaocks ocks
rasta87
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaocks ocks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl