Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

rasta87
6348 fee2 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato
rasta87
6507 3371
Reposted fromdesinteressement desinteressement

June 13 2017

rasta87
2051 ad51 500
Reposted frompjsx pjsx viaWorldOfSex WorldOfSex

June 07 2017

rasta87
Mogę zgnić, rozpamiętując przeszłość, do końca życia nienawidzić ludzi za to, co się stało, albo wybaczyć i zapomnieć. To nie takie proste, ale dużo mniej męczące. Wybaczasz tylko raz, a urazę żywisz każdego dnia...
— M.L. Stedman – Światło między oceanami
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

June 04 2017

5927 466a 500

classichorrorblog:

Beetlejuice
Directed by Tim Burton (1988)

4848 6f5a

#Fun let’s do it  🎸

rasta87
7912 0d78 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom

May 14 2017

rasta87
Reposted fromfapfapfap fapfapfap

May 13 2017

rasta87
6560 922d
Reposted fromlllm lllm viaburdeltata burdeltata
rasta87
Reposted fromLane Lane viaszpaqus szpaqus

May 12 2017

rasta87
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaKisune Kisune
rasta87
Reposted from3ch0 3ch0 viaorangeugarte orangeugarte
rasta87
rasta87
6792 6e78 500
wut
Reposted fromUbik Ubik viaorangeugarte orangeugarte

May 11 2017

2014 04c5
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex
rasta87
7022 36ca
Reposted fromBoomGifs BoomGifs

May 10 2017

3080 bd9d 500
Reposted fromjecer jecer viaocks ocks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl