Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

rasta87
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaknurek knurek
rasta87
8011 eb49 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaTerodal Terodal
rasta87
I jak to bywa z ludźmi, którzy wcześnie dojrzewają, nie umieli dorosnąć.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaKisune Kisune
rasta87
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKisune Kisune

April 24 2017

6750 1241

SO EXCITED!!

Reposted frommyry myry viaorangeugarte orangeugarte
6543 0e20 500

artofvizuals:

Children of the Stars by JamesNeeley

Reposted fromartofvisuals artofvisuals
rasta87
0978 1c34
Reposted frommarzyciel marzyciel

April 18 2017

rasta87
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaKisune Kisune

April 16 2017

rasta87

April 12 2017

rasta87
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaknurek knurek
rasta87
7358 ed1c
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
rasta87
Reposted fromprengelbitte prengelbitte
rasta87
Reposted fromprengelbitte prengelbitte
rasta87
Reposted fromprengelbitte prengelbitte

April 05 2017

rasta87
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet

April 03 2017

rasta87
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaKisune Kisune
rasta87
8330 15be 500
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaknurek knurek
rasta87
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viaKisune Kisune
rasta87
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaknurek knurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl